PROJEKTLEDNING

Små projekt

Projektledning är att förutse allt vad ni som kund kommer att behöva tänka på och det gillar vi. Det kan handla om att föreslå vilken ersättningsmodell och entreprenadform som passar bäst eller vilka entreprenörer som behövs för att genomföra projektet på bästa sätt. Vi har erfarenhet av alla delar i ett byggprojekt.

Vi arbetar med mestadels med små teknikintensiva projekt i olika skeden. Projektledningen innefattar allt från förstudie till programhandling, projektering, upphandling, produktionsskede, färdigställande och utvärdering. Vi arbetar också med tids- och ekonomistyrning i projekt.