Installationskontroll och Installationssamordning
Kontroll av installationer sker under byggets gång inför en slutbesiktning.
Installationssamordning sker också under byggets gång men då mer i ett för att rätt installatör skall montera sina produkter i rätt tid på rätt plats¨, så att slutprodukten skal bli det som var tänkt och ritat från början.