VVS Besiktning och kontroll
VVS Besiktning och kontroll AB startade 2012. Ägaren Jörgen Gustafsson började sin yrkesbana 1985 som VVS-ingenjör på Theorells Ingenjörsbyrå i Solna. Efter några år gick han vidare till LEB Consult Ost AB och jobbade i Johanneshov och sedemera i Trosa, där företaget öppnad ett lokalkontor. Efter några år så blev det ett byte till GM Lidström AB i Solna och sedan startades ett eget företag, VVS Konstruktioner vid Mälaren AB, år 1994 i Södertälje. Företaget växte sakta men säkert och 2002 var det 8 personer anställda. Ett samgående med TQI Consult VVS AB skedde den hösten och ett delägarskap har med åren växt till att Jören ägde 43%. 1 december 2012 startades VVS Besiktning och Kontroll AB och Jörgen har fram tills dess hunnit jobba 28 år som VVS konsult inom olika roller som yrket för med sig.
Hösten 2014 ändrades företagets namn till VVS Besiktning & Kontroll från att från starten hetat VVS BES AB. VVS Besiktning & Kontroll är en bifirma till Trosa Kombo Konsult AB.
2015 erhöll Jörgen Gustafsson på VVS Besiktning & Kontroll certifikat som Besiktningsman.
Utfört av SP Sitac som nu ändrat namn till 
Certifikat SC0085-15

Kontaktuppgifter
Jörgen Gustafsson
Ingenjör
 
tfn: 072-57 55 105
 
e-post: jorgen@vvs-besiktning.se


VVS Besiktning och kontroll är ansluten till SBR:s Stockholmsavdelning. Vi är medlemmar i besiktningsgruppen. Jörgen sitter också med i styrelsen för Entreprenadbesiktningsgruppen.