KALKYL

Vi arbetar ständigt med byggkalkyler ner till detaljnivå och bistår gärna med vår kunskap. Vilket beslutsunderlag behöver beställaren?
Har jag råd med det här projektet?
Hur mycket kommer det att kosta?

Kontakta oss även för investeringsbedömningar, där vi kan göra en sammanställning av vad beställaren måste tänka på inför större investeringar och hur lång pay-off tiden på investeringen kommer att bli.