PROJEKTERINGSLEDNING

Att leda en grupp av projekterande konsulter till färdig programhandling eller förfrågningsunderlag är inte alltid så lätt. Det gäller att skapa en fungerande grupp i projektet och ofta krävs ett rejält mått av diplomati för att få alla att styra mot ett gemensamt mål.

Vi har lång erfarenhet av projekteringsledning. Vi vet vilka kompetenser som behövs för att skapa en grupp och vi kan samordna behoven och få dem att säkert styra mot ett gemensamt mål i utsatt tid.