BYGGLEDNING av teknikintensiva projekt

När du ska utföra ett byggprojekt i din fastighet eller lokal är det både tryggt, ekonomiskt och smidigt att använda sig av erfaren byggledning. Oavsett om ditt projekt är litet eller stort krävs sakkunskap och resurser. Byggledaren kan hjälpa dig genom hela eller valda delar av ditt projekt, beroende på dina önskemål och behov. Genom att anlita en erfaren byggledare slipper du de fallgropar och irritationsmoment som vanligtvis dyker upp i ett projekt. Kort sagt; du spar både tid och pengar.

Vad innebär det för mig som kund?

När byggledaren satt sig in i ditt projekt stäms dina önskemål och planer av mot befintliga förutsättningar och begränsningar. Det är viktigt att redan tidigt få klart för sig vad som ryms inom projekt både ekonomiskt och rent praktiskt. Efter inventeringen drar projektledaren igång projekteringen. Konsultgruppen ritar och beskriver hur ditt projekt ska genomföras. Dessa handlingar används för att handla upp entreprenörer och under produktionsfasen. När projekteringen är avslutad vidtar upphandling och kontraktsskrivning med entreprenörer.

Efter kontraktsskrivning startar byggskedet. Det är nu projektet ska bli verklighet. Vi ser till att entreprenaden löper smidigt - både på plats och rent administrativt. Byggledaren följer kontinuerligt byggnation och ser till att kontraktsarbetena blir genomförda i rätt tid och till rätt pris. Vi är spindeln i nätet praktiskt och administrativt - så du kan fokusera på din egen verksamhet.

Efter byggskedet ser vi till att besiktningar, provningar och tester genomförs, allt för att säkerställa att du fått vad du betalar för.

Tjänster inom ledning av projekt

- Skräddarsydd projektledning efter dina behov

-Projekteringsledning

-Medverkan vid upphandling

-Byggledning

-Upprättande av entreprenadkontrakt

 -Stora materialinköp

-Rapportering mot projektplan och budget

-Entreprenadbesiktning

-Kontrollansvar enligt PBL